ZAPOSLOVANJE V SKUPINI
Postanite del
naše družine

Zaposlitve

Bi radi postali del naše zgodbe?

Spremljate razpise

Če se želite zaposliti ali opravljati delo v kateri izmed organizacijskih enot se morate prijaviti na ustrezen razpis, ki je praviloma objavljen tako na območni enoti Zavoda za zaposlovanje kot tudi na naši spletni strani. Ponujamo več načinov sodelovanja, preko zaposlitve za določen ali nedoločen čas, preko opravljanja volonterskega dela pripravništva, preko plačanega pripravništva ali prakse ter preko študentskega dela.

Sprejemni pogoji

Da bi sklenili pogodbo o zaposlitvi ali opravljali volontersko pripravništvo, pripravništvo ali prakso morate izpolnjevati naslednje kriterije:

 imeti morate državljanstvo države članice Evropske unije ali državljanstvo nekaterih držav v jadranski regiji: Republike SrbijeBosne in Hercegovine ali Severne Makedonije;

• uživati vse državljanske pravice

• imeti odlično znanje najmanj enega tujega jezika – vsaj eden od jezikov mora biti angleščina, španščina, francoščina, italijanščina ali nemščina; 

• ustrezati drugim kriterijem razpisa glede na delovno mesto. 

 

Image
Image

 

Enake možnosti

Kot delodajalec spoštujemo načelo o prepovedi diskriminacije, denimo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Vsi kandidati v izbirnem postopku bodo imeli enake možnosti, da pokažejo svoje sposobnosti.

V izbirnem postopku bomo upoštevali posebne potrebe kandidatov – denimo s prilagojenim ocenjevalnim postopkom in testnim okoljem oziroma daljšim trajanjem preizkusa in/ali večjimi ocenjevalnimi polami in ustreznimi tehničnimi pripomočki. 

Trenutno prosta delovna mesta

Spoznajmo se bolje
Naslov
Glavni trg 17, 4000 Kranj
Telefon
070 44 11 41
Elektronska pošta
info@smartplace.si